Jaarverslagen

Jaarvergadering Ras Venlo 2017

We kijken terug naar 2016, het 82e verenigingsjaar.
De aanduiding sport in onze naam komt steeds meer onder spanning te staan.
Ontspanning blijkt bijna met hoofdletters geschreven te worden.
Maar toch:

Het clubje toerrenners, toeren nog steeds wekelijks door de omgeving van Venlo.

Badminton wordt nog door één groepje gespeeld in de Rijnbeekhal.

De wandeltochten, van ca 16-20 km, er wordt weer door meer actieve leden deelgenomen.

We hebben afscheid genomen van John. John als verzorger van de koffie en vlaai.

De trimloop beleefde zijn 32e editie. Een 34-tal lo(o)p(st)ers nam deel aan de wedstrijd.

Helaas hebben we maar één fietswandeltocht georganiseerd. BPA/RAS als organisatie heeft de tocht in het najaar ondanks lage inschrijving door laten gaan.

We promoten deelname aan de aktiviteiten van de Federatie Personeelsverenigingen vallende onder het Ministerie van Financiën. Zij betalen ons de subsidie van DGbel van
€ 10,00 per werkend lid.

Onder ONTSPANNING weten we te melden:

Bowlen: Een grote groep leden vindt het bowlen nog steeds een leuke aktiviteit.
De 2 wisselbekers worden regelmatig doorgegeven.

Kienen: Onze kienavonden worden nog steeds door voldoende kieners bezocht.
Onze kienmeester Hai en zijn hulpen Jan en Toon maken er telkens weer een leuke happening van.

De (chocolade) voorjaarsattentie blijft een trekker onder de leden.

Het RAS-uitstapje naar Gent onder zonnige weersomstandigheden, uiteindelijk het voortreffelijk geserveerde diner te Casteren maakte het tot een geslaagd uitstapje.

Ras heeft abonnement op www.demooisteroutes.nl ; voor de mooiste kano, fiets en wandelroutes.

Hengelsport: HSV-Ras Venlo is lid van Sportvisserij Limburg, www.sportvisserijlimburg.nl en nr 833, en lid van Sportvisserij Nederland, aangesloten bij NOC/NSF.

13 leden betrekken de VISPASwww.vispas.nl www.visplanner.nl
Ras-“vispas”-Sportvissers hebben wederom toestemming van de gemeente Venlo om te vissen op een 6-tal visvijvers binnen Venlo.

Vissen: Onze voorzitter organiseert met alle plezier een competitie onder een klein groepje hengelsporters op de regionale visvijvers.

Onze zusterorganisatie Stichting Belasting Postaktieven Venlo www.bpavenlo.nl regio 33 van de Commissie Postactieven Belastingdienst, organiseert diverse aktiviteiten. zoals fietstochten, kienavonden , stedenreisjes natuurwandelingen.

De Tuinvrienden, inkopers van aardappelen, groente- en tuinzaden, proberen in het voorjaar en de zomer weer een veelvoud smakelijke en gezonde eetprodukten op tafel te zetten. Ook een fleurig bloempje in tuin en in de huiskamer vraagt de nodige aandacht.

Menig beroemd Opera en Operette werd door Bert Kort weer aanbevolen

Voor de actieve leden werd het Rasblad gepubliceerd op DouaneNet Douane Dei en via Connect people Ras Venlo.
Voor de BPA en evt. bijzondere rasleden is er de papieren versie door bezuinigingen geen optie meer. Er zijn afspraken dat het Rasblad op de website van 
www.bpavenlo.nl wordt geplaatst.

Voor de deelnemers van de Kortingenactie Noord en Midden Limburg is de site www.kortingenactie-zuid.nl in de lucht.
Deze doet in samenwerking met de PV van Flora Holland 
www.fwp.nl diverse kortingen van attractieparken en andere evenementen aan onze leden aanbieden. Geen interaktie meer naar het regionale bedrijfsleven.

Via de CZ is nog steeds collectieve verzekering mogelijk, maar De Interpolis collectieve verzekering Alles-in 1 werd per eind 2016 beëindigd.

Contributie:
De contributie bedraagt € 9,00. De bijdrage van BPA Venlo per lid bedroeg € 5,50.

Ledenbestand:
Eind 2016: 110 gewone Rasleden en 137 bijzondere leden.

De bijzondere leden representeren: 118 BPA (met ega 211) en 19 deelnemers activiteiten.

Als bestuur hebben we Toon Maes, wegens inzet voor de vereniging, ere-lid van de vereniging gemaakt.

We vragen even aandacht voor alle leden die van ons zijn heengegaan,

LANG LEVE DE VERENIGING

Venlo, 03 april 2017.
De voorzitter
Jan Maas

De secretaris
Frans Dirkx